Hermes H bracelet

hermes bracelet replica

I styrelsen finns representanter fr?n de flesta andra f?reningar i byn, bl.a. Scouterna, Ever?ds IF, F?retagarna, PRO, Sockenf?reningen samt Villaf?reningen. Det g?r bra att vara med i styrelsen utan att ha koppling till n?gon f?rening utan endast genom sitt engagemang f?r byn. Det ?r kostnadsfritt att vara medlem i f?reningen.

 

hermes h belts

F?r n?rvarande har vi en grupp som arbetar med Fiber till Ever?d. Ca 70 personer har redan anm?lt sitt intresse. 

D?rut?ver ?r enk?ten f?r Lokala servicepunkter n?got som vi tillsammans med kommunen skapat f?r att f?rb?ttra servicen i byn samt f?r att alla i byn skall bli varse den service som trots allt finns.

Vidare har vi bl.a. en grupp som jobbar med en ans?kan om Leader-pengar f?r att f? till st?nd en g?ngstig l?ngs med Mj??n.

 

 

 

 

hermes h belt

hermes bracelet

Ordf?rande: Lena Holst

Styrelseledam?ter: Rolf Hjerpe, Frauke Natusch, Bengt-Arne Olsson, Per B?rjesson, Ingvar Olsson samt Jeanette Persson

Styrelsesuppleanter: Hans Persson, Elin Melander och Ebba Malmqvist

Revisorer: Ami Frick samt Cajsa Hjerpe

hermes belts

Kontakta oss genom att klicka p? n?got av de klickbara namnen ovan, klicka d?refter p? "Kontaktformul?r" och fyll i dina uppgifter, s? lovar vi att lyfta fr?gan i f?reningen. Du ?r ?ven v?lkommen p? v?ra m?ten. Tillsammans g?r vi en bra by b?ttre!

 

hermes belt