Everöds Byaråd är en ideell paraplyförening i kontakten med kommunen och andra instanser som en sammanhållande länk mellan föreningarna i byn.

I styrelsen finns representanter från de flesta andra föreningar i byn, bl.a. Scouterna, Everöds IF, Företagarna, PRO, Sockenföreningen, Everöds Gymnastikförening samt Villaföreningen. Det går bra att vara med i styrelsen utan att ha koppling till någon förening utan endast genom sitt engagemang för byn. Det är kostnadsfritt att vara medlem i föreningen.

 

Frågor vi jobbar med

Vi har nyligen rensat upp längs med gångstigar i skogen för att det skall bli lättare att upptäcka vår fina natur runt byn. Under sommaren kommer vi att märka upp gångstigar så man lätt kan se var 1 km, 3 km samt 5 km stigen går.

Vi är även med som en part i Kristianstads kommun nystartade Landsbygdsråd och kan genom rådet påverka och förbättra det som är angeläget för byn.

 

Styrelse 2019

Ordförande: Dan Löfgren

Vice ordförande: Ingvar Olsson

Styrelseledamöter: Rolf Hjerpe, Hans Persson, Per Börjesson, Maria Bladh samt Michelle Rosenstedt

Styrelsesuppleanter: Lena Holst och Jonna Petersson

Revisor: Cajsa Hjerpe

Har du något du vill förbättra i byn?

Kontakta oss genom att klicka på något av de klickbara namnen ovan, klicka därefter på "Kontaktformulär" och fyll i dina uppgifter, så lovar vi att lyfta frågan i föreningen. Alla är välkomna på våra årsmöten.

Handlingar fråm årsmötet 2016:

Verksamhetsberättelse 2015
Årsmötesprotokoll 2016

Konstituerande styrelsemöte

Tillsammans gör vi en bra by bättre!