Everöds Sockenförening
– dokumentation i text och bild
 

Everöds socken nämns i historieskrivningen för första gången år 1228. Namnformen var då Aewaerthe.


Everöds sockenförening bildades år 1985 med Wolfgang Natusch och 
Lars Brettell som initiativtagare. Föreningen har som främsta syfte att dokumentera socknen i text och bild. Våra sammankomster har vi i ett av prästgårdens annex, där vi också förvarar all dokumentation.

Kontaktpersoner:
Ingvar Olsson ordf. 044-238529
Lars Brettell klubbmästare 044-238677

Linoleumsnitt av Wolfgang Natusch.